KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

      - Căn cứ công văn số 1407/SGDĐT-GDTrH của Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng ngày 01 tháng 08 năm 2017 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018;

       - Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
 2. Mục đích

       -  Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

       -  Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá  kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên trong nhà trường, giúp học sinh làm quen với các phương pháp NCKH. Tạo cơ hội và điều kiện để các em khám phá năng lực của bản thân; tìm tòi thế giới xung quanh mình để rèn luyện kỹ năng sống chủ động và sáng tạo;

       -  Khuyến khích các tổ chức đoàn thể (Ban đại diện cha, mẹ học sinh nhà trường, Đoàn thanh niên, Chi đoàn giáo viên..) và cá nhân quan tâm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học;

        - NCKH còn giúp cho các em được tăng cường trao đổi, giao lưu với các bạn trong lớp, trong khối và trong trường; mục đích xây dựng tốt một xã hội học tập.

 1. Yêu cầu

       Tổ chức Cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khoa học, khách quan, công bằng.

       Tổ chuyên môn, các lớp và học sinh thực hiện đề tài xem các thông tin về KHKT tại gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (pass:12345678910)

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

        Học sinh khối 10, 11 (Năm học 2017-2018)  và  học sinh lớp 9 sắp tuyển vào trường. HS có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học trước năm học tổ chức cuộc thi từ khá trở lên.

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức

    - Trưởng ban:  Bà: Vũ Thị Quế  - Hiệu trưởng

    - Phó trưởng ban thường trực: Ông: Trần Duy Luật - Phó hiệu trưởng

    - Phó trưởng ban: Bà: Huỳnh Thị Minh Chi - Phó hiệu trưởng

    - Các Thành viên:

 1. Bà: Trương Thị Ánh Hồng – Chủ tịch Công đoàn
 2. Bà:Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đoàn trường
 3. Bà:Nguyễn Lê Hồng Uyên - Tổ trưởng tổ Toán
 4.   Bà:Vũ Thị Chu- Tổ trưởng tổ Ngữ văn
 5. Bà:Vũ Thu Hà - Tổ trưởng tổ Sử -Địa –GDCD
 6. Bà:Nguyễn Thị Minh Hiếu - Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
 7. Bà:Lê Thị Ngọc Trinh -Tổ trưởng tổ Sinh học
 8. Bà:Nguyễn Thị Thu Hường - Tổ trưởng tổ Vật lý
 9. Bà: Lê Thị Hà Lan - Tổ phó tổ Vật lý
 10. Bà: Phùng Thị Thu Hằng- GV môn Vật lý
 11. Bà:Trà Thu - Tổ trưởng tổ Hóa học
 12. Bà:Nguyễn Thị Mơ - Tổ trưởng tổ Tin học

    - Thư ký:  Ông:  Nguyễn Đức Cảnh - Thư ký hội đồng.

 1. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực ở phụ lục I đính kèm
 2. Nội dung dự thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật thuộc các lĩnh vực Cuộc thi.

      Dự án có thể của 1 học sinh (dự án cá nhân), dự án có thể của 2 học sinh (dự án tập thể). Dự án tập thể có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

 1. Đăng ký dự thi và tổ chức thi

      4.1. Vòng 1: Đăng ký ý tưởng đề tài.

      - Mỗi tổ chuyên môn trực tiếp tham gia hướng dẫn ít nhất 1 đề tài. Tổ chuyên môn tuyển chọn học sinh và phân công giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài.

       - Các lớp đăng ký 1 đề tài với sự định hướng của giáo viên chủ nhiệm.

       - Động viên các học sinh còn lại nghiên cứu và đăng ký đề tài

       - Đề tài các lớp và các học sinh, có phần học sinh  đề xuất giáo viên hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực và có trình độ có chuyên môn liên quan đến đề tài.

       - Các tổ chuyên môn, các lớp, các học sinh  đăng ký đề tài và có đề cương sơ lược (mẫu kèm theo) gửi về Thầy Luật vào  ngày 17/5/2018.  Nhà trường tổ chức phỏng vấn và định hướng học sinh đăng ký đề tài vào ngày 19/5/2018. Ban tổ chức tổng hợp và dán thông báo các đề tài phù hợp và khả thi.

       - Nhà trường tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiên cứu, cách làm đề tài và trình bày nội dung đề tài: Dự kiến chiều ngày 21/5/2018. (có kế hoạch chi tiết gửi sau). Ban tổ chức gửi mẫu đề cương chi tiết cho GV hướng dẫn và học sinh.

     - Tổ chuyên môn, các lớp, các học sinh phải có kế hoạch tự giác làm ngay trong mùa hè.

      4.2. Vòng 2: Thi “Ý tưởng”

      - Tất cả các ý tưởng dự thi vòng 2 thi “Ý tưởng” soạn trên máy và in file Word theo mẫu đề cương chi tiết (mẫu kèm theo BTC gửi sau) nộp cho Ban tổ chức.

      - Thí sinh trình bày ý tưởng dự thi, thời gian dự kiến từ 27/8-31/8/2018.

      - Giám khảo chấm sơ khảo. Kết quả công bố ngày 15/10/2018. Ban tổ chức chọn ra 10-15 dự án dự thi cấp trường.  

     - Các ý tưởng được chọn vào vòng 3 của các tổ chuyên môn. Tổ trưởng hướng dẫn và chỉ đạo giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh thực hiện.

     - Còn các ý tưởng được chọn vào vòng 3 của các lớp và học sinh khác nhà trường phân theo lĩnh vực cụ thể và xem xét phân công cho giáo viên được học sinh đề xuất hướng dẫn.

      - Giáo viên hướng dẫn hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi, chuẩn bị dự thi vòng 3 cấp trường tháng 11/2018.

      4.3. Vòng 3: Thi cấp trường. Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018. Ban tổ chức chọn ra 3-5 đề tài đăng ký dự thi cấp tỉnh

      4.4. Vòng 4: Dự thi cấp tỉnh năm học 2018-2019. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT

 1. Khen thưởng- phê bình

     -  Cơ cấu giải thưởng cấp trường:

            01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích

     - Những lớp vào vòng 3, vòng 4 được cộng điểm thi đua cả năm học.

     - Những lớp không tham gia các vòng thi hoặc đề tài sao chép trên mạng sẽ trừ điểm thi đua.

      - Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong Cuộc thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia được xét tặng bằng khen, ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác, được tính chế độ bồi dưỡng.

 1. Kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học:

        Trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân để hỗ trợ thêm kinh phí mua các thiết bị để làm các sản phẩm của đề án và trao các giải thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban giám hiệu: Phụ trách chung.
 2. Tổ trưởng chuyên môn:

        - Lên kế hoạch nghiên cứu KHKT của tổ, tập huấn cho GV tổ về nghiên cứu KHKT và  phân công GV thực hiện

       - Cùng với nhà trường thẩm định đề tài

       - Đưa hoạt động nghiên cứu KHKT vào trong kế hoạch hoạt động của tổ, triển khai kế hoạch tới các giáo viên trong tổ và học sinh.

       - Chỉ đạo giáo viên tổ hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài.

       - Đối với tổ Tin học: Phụ trách thêm hướng dẫn và sửa phần Powerpoint cho học sinh đối với các đề tài tham gia vòng thi cấp Trường.

      - Đối với tổ Tiếng Anh: Phụ trách giúp học sinh dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh

 1. Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn trường:

      - Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phát động hướng dẫn các tổ chuyên môn, các chi đoàn, chỉ đạo chi đoàn giáo viên cùng tham gia hướng dẫn cá nhân hoặc nhóm học sinh dự thi, tổ chức cuộc thi.

      - Đôn đốc, kiểm tra tiến độ kế hoạch và báo cáo Ban tổ chức. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp:

      -  GVCN phổ biến kế hoạch KHKT năm học 2018-2019 đến học sinh của lớp.

      - GVCN có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ HS có ý tưởng và thực hiện đề tài khi ý tưởng được chọn.

      - Cung cấp thông tin về gia đình học sinh có anh chị em và phụ huynh đang làm trong trường  đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở khoa học và công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật; là các nhà khoa học… vào 7/5/2018 và vận động phụ huynh, học sinh tạo điều kiện về phương tiện kĩ thuật, thời gian trợ giúp cho học sinh trong quá trình thực hiện dự án.

 1. Đối với giáo viên hướng dẫn đề tài

        - Tìm hiểu điều kiện thực tế của nhà trường, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục để tuyển chọn HS thực hiện đề án dự thi.

       -Tìm hiểu HS, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở khoa học và công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh/thành phố; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh.

- Người hướng dẫn có trình độ có chuyên môn liên quan đến đề tài.

- Người hướng dẫn sẽ hỗ trợ học sinh, phải hiểu học sinh cần gì, giúp nghiên cứu tư liệu và xử lý số liệu, là người định hướng dẫn dắt mà không làm thay học sinh.

- Từng đề tài thầy cô hướng dẫn trực tiếp phải lên kế hoạch làm việc định kỳ  để theo dõi tiến độ nghiên cứu, xác định những kết quả đạt hoặc chưa đạt, đưa ra hướng giải quyết vướng mắc xảy ra  và thảo luận bước đi kế tiếp.

Trên đây là kế hoạch kế hoạch triễn khai cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019. Nhà trường yêu cầu các bộ phận, các giáo viên và học sinh thực hiện  tốt kế hoạch để đạt được thành tích cao trong cuộc thi KHKT các cấp ./.

  Nơi nhận:

        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

    - BGH;

    - Tổ trưởng CM;

    - GVCN;

    - Đoàn trường;

    - Công đoàn

    - Đăng website;

    - LưuVT.

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                 (Đã ký)

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

             TRẦN DUY LUẬT

 

            

                 (Đã ký)

 

 

                    VŨ THỊ QUẾ