Thực hiện công văn số: 1407/SGD-ĐT-GDTrH ngày 1 tháng 08 năm 2017 của sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng về việc “Tổ chức hội thi KHKT học sinh phổ thông năm học 2017-2018” trường THPT Trần Phú đã triển khai hội thi KHKT cấp cơ sở ngày 24/11/2017  ; Sau đó chọn hai đề tài tham gia thi cấp tỉnh :

1 – Thiết bị hỗ trợ luyện tập hỗ trợ hồi phục chi dưới cho bệnh nhân tai biến

Nhóm tác giả : 10a1

Bùi Trung Kiên

Trần Tiến

2 – Bộ điểm danh học sinh – Nhóm tác giả:  Lớp 12a11 và 11a7

Nhóm tác giả :

Hoàng Chiến Thắng

Trần Thành Long

    Sau vòng chấm sơ loại ; Trường ta có 1 đề tài được tham gia thi vòng tỉnh là : Bộ điểm danh học sinh – Nhóm tác giả:  Lớp 12a11 và 11a7.

   Và vào  3 ngày : 3,4,5/1/2018- Nhóm học sinh 11a7 và 12a11 của trường đã chuẩn bị chu đáo và tham gia nghiêm túc hội thi KHKT lần thứ X cấp tỉnh năm học 2017-2018. Kết quả : Đề tài Bộ điểm danh học sinh đạt giải khuyến khích. Kết quả chưa cao nhưng  các em học sinh và thầy cô hướng dẫn đã nỗ lực hết mình ; Nhà trường hết sức ghi nhận đóng góp của các em và quý thầy cô . Hy vọng năm học sau các tổ chuyên môn sẽ có kế hoạch tham gia tốt hơn vào công tác hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu KHKT.

Sau đây là một số hình ảnh về hội thi :