Hoá

Thực hiện theo công văn 4612 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, kết hợp với việc tập huấn giáo dục STEM của Bộ giáo dục và trường THPT Trần phú, các giáo viên tổ Hóa học trường THPT Trần phú đã cùng nhau nghiên cứu bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện chuyên đề Protein (Hóa học 12) với hoạt động chủ đạo là dạy học STEM với dự án: Làm đậu khuôn từ hạt đậu nành bằng giấm và muối ăn.