STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Nhằm tiếp cận dạy học theo định hướng STEM, tổ Sinh học trường THPT Trần Phú đã tiến hành chuyên đề này với chủ đề: Thành phần hóa học của tế bào - Hoạt động: Loại sữa nào nhiều chất béo nhất?

Trong hoạt động này, học sinh vận dụng kiến thức về tương tác giữa các thành phần khác trong tế bào để giải thích các hiện tượng thực tế và vận dụng kiểm tra, lựa chọn loại sữa phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Lớp chia thành 6 nhóm, các em nhận phiếu khảo sát các loại sữa nào các em ưa thích, các nhóm tự tìm hiểu, hình thành ý tưởng xây dựng một quy trình để phân tích loại sữa nào nhiều chất béo nhất và giải thích. Tại lớp đại diện các nhóm trình bày, thảo luận và đi đến thống nhất một quy trình kiểm tra nhanh thành phần của sữa.

Thử nghiệm ý tưởng kiểm tra loại sữa nào nhiều chất béo nhất được tiến hành ở phòng thực hành Sinh học, các nhóm nhanh nhẹn bắt tay vào làm, các em quan sát hiện tượng xảy ra với từng mẫu sữa thí nghiệm, bàn luận và giải thích. Qua phân tích kết quả, các nhóm đều thống nhất sữa đậu nành là loại sữa giàu chất béo nhất.

Qua một chủ đề thực tế về dạy học theo định hướng STEM như thế này đã kích thích các em tìm tòi kiến thức, rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, ngôn ngữ trình bày, mạnh dạn đề xuất ý tưởng và kỹ năng thao tác thực nghiệm. 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề