GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – ĐÀ LẠT

Danh sách BCH  CĐCS ( Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

 

1

Đ/c Trương Thị Ánh Hồng                

Chủ tịch

2

Đ/c Nguyễn Văn Dũng                        

Phó chủ tịch

3

Đ/c Phùng Thị Thu Hằng             

Ủy viên

4

Đ/c Trần Thị Minh Hảo                          

Ủy viên

5

Đ/c Ngô Thị Thủy                           

Ủy viên

6

Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân

Ủy viên

7

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Bảo

Ủy viên

             

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Trần Phú nhiệm kỳ 2017-2022            

 

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Công đoàn trường THPT Trần Phú được thành lập và trưởng thành cùng với sự thành lập trường THPT Trần Phú từ năm 2001. Trãi qua 16 năm  với biết bao khó khăn, thử thách, Công đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng bộnhà trường, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho cán bộ viên chức trong trường.

Từ khi mới thành lập, Công đoàn trường THPT Trần Phú, chỉ có 45 cán bộ, công đoàn viên. Đến nay qua 16 năm phát triển và trưởng thành Công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, số lượng đã lên tới 86 cán bộ, đoàn viên công đoàn, với Ban chấp hành là 7 thành viên và 10 tổ công đoàn bộ phận

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

Công đoàn trường THPT Trần Phú là tổ chức chính trị, xã hội vận động quần chúng, công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm các chức năng:

- Chức năng giáo dục: Xây dựng ý thức kỷ luật lao động, nếp sống “Văn hóa trường học”; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm họa ma túy học đường.

- Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm: Lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài; lợi ích cá nhân, tập thể; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình, tham gia cùng với Cấp ủy và Ban giám hiệu nhà trường trong các cuộc nghị sự để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động.

b. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền hiến pháp và pháp luật, giáo dục người lao động ý thức chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, có năng xuất, chất lượng và hiệu quả.

- Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận động viên cán bộ, Công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.

- Chăm lo đến lợi ích của người lao động, khi có những vấn đề thất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối ngoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

- Đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.

- Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, tham quan học tập cho cán bộ, công đoàn viên.

- Tham gia quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

- Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn.

3. Cơ cấu tổ chức:

Công đoàn trường THPT Trần Phú hiện có 86 công đoàn viên, 10 tổ công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các tổ bộ môn trực thuộc.

Ban chấp hành công đoàn  có 7 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 5 ủy viên. Công đoàn có 6 ban hoạt động trong các lĩnh vực công tác:

Ban thi đua, phong trào: Do đồng chí Trương Thị Ánh Hồng phụ trách.

Ban nữ công: Do đồng chí Phùng Thị Thu Hằng phụ trách

Ban đời sống: Do đồng chí Ngô Thị Thủy và Nguyễn Đình Thuấn phụ trách.

Ủy ban kiểm tra: Do đồng chí Trần Thị Minh Hảo phụ trách.

Ban văn nghệ: Do đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân phụ trách.

Ban thể dục – thể thao: Do đồng chí Nguyễn Văn Dũng phụ trách.

 THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ CÁC NĂM QUA

Trong những năm qua, Công đoàn trường liên tục được công nhận là Công đoàn Cơ sở vững mạnh, xuất sắc của ngành giáo dục Tỉnh lâm Đồng. Công đoàn đã liên tục nhận được cờ thi đua, bằng khen của LĐLĐ việt Nam, công đoàn ngành GD&ĐT Viêt Nam, LĐLĐ tỉnh và công đoàn ngành GD&ĐT Lâm Đồng cụ thể là:

  • 2012-2013: Cờ thi đua của Công đòan Giáo dục Việt Nam
  • 2013-2014: Cờ thi đua của UBND Tỉnh Lâm Đồng và Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • 2014-2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • 2015-2016: Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.
  • 2016-2017: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.