Ngày 7/12, tại thành phố Đà Lạt, Cục Lưu trữ IV phối hợp với Trường THPT Trần Phú tổ chức triển lãm lịch sử Việt Nam và những dấu ấn Đà Lạt- Lâm Đồng qua Mộc bản triều Nguyễn và tài liệu lưu trữ, thu hút gần 1.800 học sinh nhà trường tham gia.

Triển lãm đã giới thiệu đến các em học sinh trường THPT Trần Phú hàng chục hình ảnh, tài liệu, hiện vật trong Di sản Mộc bản triều Nguyễn ghi chép về nguồn gốc, ý nghĩa của các quốc hiệu chính thức và kinh đô của nước ta trải qua các thời kỳ lịch sử, từ buổi đầu dựng nước đến thế kỷ XIX, quá trình hình thành và phát triển Đà Lạt.

Buổi triển lãm không chỉ tái hiện lại bức tranh sinh động về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt từ xa xưa thông qua những lần đặt, đổi quốc hiệu và dời chuyển kinh đô, mà còn thể hiện khát vọng và ý chí độc lập, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc của các bậc tiền nhân.

Triển lãm là cơ hội để các bạn đoàn viên, học sinh tìm hiểu nhằm nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.