NHỮNG TIẾT MỤC ĐƯỢC CHỌN DIỄN TRONG LỄ KỶ NIỆM

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

STT

LỚP

TÊN TIẾT MỤC

GHI CHÚ

1

 

12A9

Múa “Non sông ngàn năm gấm vóc”

Trước lễ

2

 

Đội văn nghệ

Song ca “Người Thầy”

Trước lễ

3

 

10A1

Múa “Những đôi guốc xinh”

Trước lễ

4

 

12A10

Hát, múa “Hoa Langbiang”

Trước lễ

5

12A7

 

Múa “Hồn tre Việt”

Trước lễ

6

 

10A1

Solo Saxophone “Người Thầy”

Sau bài phát biểu của Cô Hiệu Trưởng

7

 

Đội Văn nghệ

Song ca “Bụi Phấn

Sau lễ

8

 

12A4

Múa “Cò lả”

Sau lễ

9

 

12A5

Hát múa “Việt Nam trong tôi là”

Sau lễ

10

 

10A10

Múa “Mưa trên quê hương”

Sau lễ

11

10A2

Đơn ca “Bài học đầu tiên”

 

Sau lễ

12

 

10A12

Múa “Cảm xúc Tây Nguyên”

Sau lễ

13

 

11A3

Hát múa “Người Thầy Năm Xưa”

Sau lễ

14

 

11A1

Múa “Đà Lạt thành phố Festival Hoa”

Sau lễ

*/ Lưu ý: Các tiết mục sẽ chạy chương trình vào lúc 14h00 chiều thứ bảy ngày 18 / 11 / 2017. Yêu cầu các lớp tham dự đúng thời gian quy định.