THÔNG BÁO

Hiện nay nhà trường đã xếp xong danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp.

Học sinh đầu cấp khối 10 cần thực hiện:

1. Xem danh sách lớp theo đường link sau: http://thpttranphudalat.edu.vn/tin-tuc/267-danh-sach-cac-l-p-h-c-va-gvcn-nam-h-c-2021-2022.html

2. Học sinh khối 10 điền thông tin đầy đủ, chính xác vào link sau: https://forms.gle/i49dzZNJ7qL93djq5

3. Hạn nhập: 05/09/2021

Lưu ý: Đề nghị HS kiểm tra số điện thoại đã nhập, đảm bảo liên lạc được.