Quý phụ huynh và học sinh vào đường link sau để đăng ký mua đồng phục: áo len, áo khoác, áo thể dục. Hạn chót ngày 05/9/2021. 

Ngày 15/9/2021 học sinh các lớp tựu trường đồng thời sẽ nhận đồng phục đã đăng ký tại lớp. 

Link đăng ký mua đồng phục: https://forms.gle/UGcktsJymtzwo7yU8