Hoá

 

      Trong tuần 4 của năm học 2021-2022, tổ Hóa học trường THPT Trần Phú đã tiến hành cho học sinh khối 11 báo cáo và trình chiếu sản phẩm làm chất chỉ thị từ thiên nhiên do các em học sinh tự làm sau khi đã được nghiên cứu kiến thức nền ở chương “Sự Điện Li”. Hầu hết các sản phẩm đều đạt yêu cầu, có hình ảnh minh họa cụ thể về các khâu thực hiện để có sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp, học sinh rất hào hứng, thích thú hợp tác. Đây là hoạt động thực tế nằm trong mục tiêu dạy học phát triển năng lực học sinh. Thông qua chuyên đề, học sinh pha chế được chất chỉ thị từ thiên nhiên, từ  sản phẩm của học sinh, giáo viên đánh giá năng lực của các em để khuyến khích các em trong quá trình học tập.

Thực hiện theo công văn 4612 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, kết hợp với việc tập huấn giáo dục STEM của Bộ giáo dục và trường THPT Trần phú, các giáo viên tổ Hóa học trường THPT Trần phú đã cùng nhau nghiên cứu bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện chuyên đề Protein (Hóa học 12) với hoạt động chủ đạo là dạy học STEM với dự án: Làm đậu khuôn từ hạt đậu nành bằng giấm và muối ăn.