Thể dục - Quốc phòng

Thực hiện công văn số 819/KH-SGDĐT của Sở Giáo Dục & ĐT Lâm Đồng về tổ chức giải Bơi cho học sinh (ban hành ngày 22/04/2022) và hưởng ứng Kế hoạch số 9577/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trường THPT Trần Phú đã tham gia thi đấu giải Bơi tại thành phố Bảo Lộc do SGD&ĐT Lâm Đồng tổ chức vào hai ngày 28,29/05/2022.