Tin

 

     Theo Ban tổ chức kỳ thi, kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - lần thứ 3 được tổ chức qua 2 vòng, vòng loại đã diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến vào ngày 27/2 với gần 1.100 học sinh của 201 trường THCS, THPT của 40 tỉnh/thành trên toàn quốc tham gia ở 3 bảng thi, Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên tham gia đối với học sinh không chuyên của các trường THCS, THPT trên địa bàn.