Thực hiện theo công văn 4612 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, kết hợp với việc tập huấn giáo dục STEM của Bộ giáo dục và trường THPT Trần phú, các giáo viên tổ Hóa học trường THPT Trần phú đã cùng nhau nghiên cứu bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện chuyên đề Protein (Hóa học 12) với hoạt động chủ đạo là dạy học STEM với dự án: Làm đậu khuôn từ hạt đậu nành bằng giấm và muối ăn.

Thông qua dự án này, học sinh sẽ hình thành năng lực tự học, tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua các môn học:

- Science (Khoa học): môn Hóa học (sự đông tụ của protein), môn Sinh học (hạt đậu nành).

- Technology (Công nghệ): quy trình làm đậu khuôn từ hạt đậu nành.

- Engineering (Kỹ thuật): thiết kế dụng cụ làm đậu khuôn, cách cho giấm và muối để kết tủa protein trong sữa đậu, cách ép đậu thành khuôn…

- Maths (Toán học): tính toán tỉ lệ thích hợp các nguyên liệu để làm thành miếng đậu khuôn theo các tiêu chuẩn quy định.

Dự án bắt đầu ngay sau bài học protein, học sinh hoạt động nhóm qua các giai đoạn:

(1): Nhận nhiệm vụ.

(2): Nghiên cứu quy trình, báo cáo giáo viên, cùng giáo viên thảo luận tìm quy trình tốt nhất.

(3): Thử nghiệm quy trình.

(4): Báo cáo kết quả.

Hiện nay 9 lớp trong tổng số 12 lớp của trường đã thực hiện báo cáo kết quả trong vòng 1 tiết học tại phòng thí nghiệm Hóa học của trường trong không khí sôi nổi, hào hứng, nhóm nào cũng hoàn thành sản phẩm với đủ hình dạng, kích thước, mùi vị… Còn 3 lớp nữa sẽ tiếp tục thực hiện theo lịch đến cuối tuần (kết thúc ngày 3/11/2018).

Sau đây là một số hình ảnh học sinh đã thực hiện tại phòng thí nghiệm:

  

Nấu sữa đậu nành.

 

Cho kết tủa đậu ra khuôn.

 

 Ép đậu...bằng tay!

 

Hoàn thành sản phẩm

 

Ăn thử và chấm điểm…rất ngon!